MENU

Info

Nazovite nas: (+385) 1 3817 638

Info

info@eurofibula.hr | Fax: (+385) 1 5560 040 | Ozaljska 11/1, Zagreb

FOAM TESTER

FOAM TESTER

Spremnik (boca ili limenka) sa pivom koje se mjeri se spaja sa mjeračem stabilnosti pjene koristeći uređaj za uzorkovanje. Pivo se prenosi u mjerač pomoću CO2 pritiska. Pritisak je takav da pivo ne gubi CO2 unutar spremnika. Pivo se ubacuje u stakleni cilindar kroz injektor, te se tako pretvara u pjenu. Stabilnost pjene se računa prema vremenu potrebnom da granica piva i pjene prođe kroz nekoliko optičkih senzora

TEHNIČKI PODACI I PREDNOSTI

 • Izvrsna ponovljivost
 • Rezultati usporedivi sa Ross & Clark metodom
 • Automatsko uzorkovanje
 • Automatsko ispiranje
 • Jednostavna upotreba
 • Neovisnost o korisniku
 • Konstantni apsolutni pritisak – mjerenje neovisno o lokaciji i okolnom pritisku (opcija)
 • Prikladno za sve vrste piva
 • Optoelektroničko otkrivanje
 • Precizno doziranje
 • Jednostavno čišćenje
 • Vrsta spremnika: Boca ili limenka
 • Trajanje 1 mjerenja: oko 5 minuta
 • Prikaz podataka: LCD zaslon, 2 linije sa po 20 znakova svaka
 • Sučelje: RS 232 (PC ili printer)
 • Napajanje: 230 VAC (115 VAC opc.)
 • Tekućina za ispiranje: Voda iz slavine
 • Pritisak CO2 za prijenos: 4.5 bar (65 psi)

Katalog mjernih uređaja Steinfurth

Izuzetno ponovljivi rezultati na temelju fizikalnih zakona Henrija&Daltona