MENU

Info

Nazovite nas: (+385) 1 3817 638

Info

info@eurofibula.hr | Fax: (+385) 1 5560 040 | Ozaljska 11/1, Zagreb

CARBOFRESH

CARBOFRESH …savršeno doziranje CO2 u vinima

Uređaj radi isključivo pneumatski i ne treba napajnje električnom energijom. Željena koncentracija ugljičnog dioksida namještena je izravno na samom uređaju. Ako protok proizvoda padne ispod minimalne brzine protoka, uređaj se automatski deaktivira. Kada se protok proizvoda povećava, ponovno se aktivira karbonizacija.

TEHNIČKI PODACI I PREDNOSTI

 • Brzi povrat ulaganja
 • Mali zahtjevi za održavanjem
 • Točnost i dosljednost kvalitete proizvoda
 • Jednostavna instalacija i rad
 • Nema električnih spojeva ili upravljačkih modula
 • Visoka efikasnost
 • Automatsko uključivanje / deaktivacija
 • Brzina protoka: 1.000 – 30.000 l / h (ovisno o veličini injektora)   (265 – 7833 gal / h)
 • Koncentracija CO2:           0-1,8 g / l / 0-0,08 vol (kontinuirano varijabilna, ovisna o temperaturi)
 • Potrebni tlak pumpe hrane:                  ≥6 bar / 87 PSI
 • Maksimalni radni tlak:       7 bar / 102 PSI
 • Tlak napajanja CO2:     7 bar / 102 PSI
 • Dimenzije (LxHxD) u mm: 300 x 160 x 100 inča: 11,8 x 6,3 x3,9
 • Gubitak tlaka: cca.            0,7-2,0 bar  (10-29 psi)

Katalog mjernih uređaja Steinfurth

Izuzetno ponovljivi rezultati na temelju fizikalnih zakona Henrija&Daltona