MENU

Info

Nazovite nas: (+385) 1 3817 638

Info

info@eurofibula.hr | Fax: (+385) 1 5560 040 | Ozaljska 11/1, Zagreb

BALL IMPACT TESTER

Ball Impact Tester

Steinfurth Ball Impact Tester omogućuje standardizirane testove udaraca za zatvarače. Boca koja se ispituje drži se u kutiji, koja se može njihati iz vodoravnog u okomiti položaj u koracima od 5 stupnjeva. Težina udarca, čelična kugla s definiranom masom i promjerom, ručno je ispuštena kroz ispusnu cijevčicu. Kinetička energija udarca određena je duljinom ispustne cijevčice i mase težine. Ispusna cijev se može podesiti za odabir željene ciljne točke.

Katalog mjernih uređaja Steinfurth

Izuzetno ponovljivi rezultati na temelju fizikalnih zakona Henrija&Daltona